Stolmen Gamle Skule
PRISER
Overnatting.
pr. person/seng/natt. kr. 200.-
Leige sengeklær (må forhåndsbestillast) kr. 75 kr pr. seng
Heile huset (ikkje bassenget og trenings rom)
Maksimum pris.
pr døgn kr. 3500,-
frå fredag til søndag kr. 6000,-
uke pris kr.15000,-
Leige sengeklær (må forhåndsbestillast) kr. 75 kr pr. seng
(maks 20 sengeplasser)
Utleige til selskap
Husmor rommet  med kjøkken kr. 300,- pr. døgn
Bestestue og Husmor rommet med kjøkken (max 40 pers) kr. 500,- pr. døgn
Med Gym salen (dekketøy til 100 pers) kr.1000.- pr. døgn
Musikkrommet/klasserom kr. 100.- pr. gang
NB! Alle romma må vaskast og ryddes av leietakar.!
Badebassenget kan leiges når det er opent
maks 15 stykk i bassenget i timen kr. 300,- pr time
pr stykk kr. 100,-
familiepris(foreldre og barn) kr. 250,-
Husk time bestilling til bading  97713435
Trimrommet
Årskort (50% rabatt ungdom*/pensjonist) kr. 1800,-
Månedskort (50% rabatt ungdom*/pensjonist) kr. 200,-
Pr gang kr. 50,-
* Ungdom opp til 18 år
Leige plass til telt og campingvogn:
Vi har plass på uteområdet til telt og campingvogn kr. 100,- pr døgn
     
Velkommen til Stolmen Skule.
Matsalen
Svømmebassenget
trimmrommet
sovesalen

Stolmen Gamle Skule - Stangeland - 5398 Stolmen - Tlf: 97713435 - E-mail: post@stolmenvel.no